Onze vereniging, Kreativiteitscentrum “de Brink” is opgericht op 5 mei 1972. De Vereniging heeft ten doel beeldende vorming in de meest uitgebreide zin te bevorderen en dit doel te bereiken zonder winstoogmerk. Alle activiteiten kennen een laagdrempelig karakter en zijn toegankelijk voor mensen met een grote en een kleine beurs, voor validen- en mindervaliden.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 8 leden, daarnaast is er een stagiëre die het bestuur ondersteunt. Er is een wisselend aantal gastvrouwen en een aantal leden die hand- en spandiensten verrichten.
Al deze werkzaamheden worden gedaan op vrijwillige basis, zonder dat daar een vrijwilligersvergoeding tegenover staat.

De cursussen worden gegeven door gekwalificeerde docenten, die daarvoor een geldelijke vergoeding ontvangen.

Gemiddeld worden er 50 cursussen/workshops per jaar gegeven, het gemiddelde aantal cursisten bedraagt ongeveer 350 per jaar. Daarnaast hebben wij ongeveer 10 Open Ateliers waaraan in totaal gemiddeld 75 personen deelnemen.
Wij stimuleren kunst en cultuur voor kinderen, jongvolwassenen en volwassenen.
Wie zijn wij ?
Het bestuur van kreativiteitscentrum “de Brink”:
- Kan op verzoek ook een workshop organiseren voor 
  een bijzondere gelegenheid met familie of vrienden;
- Wil graag voor uw bedrijf een workshop, in het kader van 
  teambuilding of een gezellig samenzijn, verzorgen;
- Kan bij voldoende animo een extra cursus / workshop
  in het programma opnemen;
- Nodigt u uit op de open dag zaterdag 26 augustus 2017
  van 10.00 - 15.00 uur;
- Is altijd op zoek naar gastvrouwen / gastheren;
- Bedankt alle sponsoren.
Wij zijn heel blij dat het bestuur sinds maart 2015 voltallig is. Even een korte kennismaking:
Dieke Buitink
Dieke kwam in aanraking met “de Brink” door haar deelname aan een cursus tekenen. In 2006 trad zij toe tot het bestuur, sinds maart 2010 is zij benoemd in de functie van voorzitter. Sedert het cursusjaar 2016/2017 is zij sterk betrokken bij de cursusorganisatie en gaat ook de kindercursus tekenen begeleiden. Verder is zij een soort vliegende keep. In het dagelijks leven werkt Dieke als manager in een zorginstelling, zij is gewend om leiding te geven en te sturen, iets wat heel goed van pas komt met alle veranderingen in de subsidiewetgeving.
Ellen Hietbrink
Ellen heeft haar hart en ziel verloren aan “de Brink”. Zij trad toe tot het bestuur in 1998 en heeft gelukkig een heel goed geheugen. Zij is dan ook de vraagbaak voor iedereen. Het komende cursusjaar zal zij zich voornamelijk bezighouden met de cursusadministratie en alles wat daarbij komt kijken. Daarnaast gaat Ellen, die voor haar pensioen leraar PO (primair onderwijs) was, een aantal keramiekcursussen verzorgen.
Kees van Middelkoop
Kees heeft veel connecties bij de plaatselijke middenstand- en politiek, hij was zelf immers jaren winkelier in het Nijkerkse. Dat komt soms heel goed van pas als er iets geregeld moet worden voor “de Brink”. Sinds 2005 heeft Kees het penningmeesterschap op zich genomen, een zeer verantwoordelijke functie, die hij ieder jaar weer tot volle tevredenheid van de kascommissie heeft uitgevoerd. In maart 2015 heeft Kees een stapje teruggedaan, hij is nu 2e penningmeester en manusje van alles.
Marianne Nijzink
Marianne is het grootste deel van haar werkzame leven werkzaam geweest als projectmedewerker bij een psychiatrisch ziekenhuis, zowel op de financiële administratie als bij de ondersteuning van het management. Zij houdt er dan ook van de puntjes op de i te zetten. Zij heeft van 2008 tot 2016 met veel plezier het secretariaat van “de Brink” gevoerd. Zij houdt zich nu  voornamelijk bezig met het verzorgen van de flyer met cursusinformatie en het aanleveren van informatie voor de website.
Gesina Noordewier
Gesina volgt al een aantal jaren cursussen keramiek-boetseren bij “de Brink”.  In maart 2015 gaf zij aan wel tot het bestuur toe te willen treden omdat zij afscheid ging nemen van haar functie als beleidsmedewerker bij de Wageningen University. Gesina heeft in 2015 meegewerkt aan het project “de Brink 2020”. Met ingang van het cursusjaar 2016/2017 heeft zij de functie van secretaris op zich genomen.
Kees van de Reep
Kees is sedert 2014 lid van het Open atelier beeldhouwen en maakt daar prachtige werkstukken. Hij noemt zichzelf autodidact. Kees is in 2015 gekozen als bestuurslid. Met ingang van september 2016 is hij student aan de Academie Arendonk in Belgie. Hij zit altijd boordevol nieuwe ideeën, en heeft het project “de Brink 2020” van de grond gekregen. Het doel van dit project is: een cursusprogramma bewerkstelligen waardoor wij voor een breder publiek interessant zijn zodat wij ook in 2020 nog bestaansrecht hebben. Kees neemt namens “de Brink” vaak deel aan vergaderingen die gericht zijn op samenwerkingsverbanden.
Dascha Sekeris
In 2009 is Dascha bestuurslid geworden, nadat zij eerst een jaar als commissielid werkzaamheden voor “de Brink had verricht. Dascha houdt zich bezig met de PR. Al valt het soms niet mee stukken in de krant te krijgen, zij laat zich niet afschepen dat kan ook niet anders, als voormalig medeweker van de NS kun je je mannetje wel staan. Mede dankzij Dascha is “de Brink” op de moderne toer en onderhoudt zij onze Facebook pagina. Ook zij heeft deelgenomen aan het project “de Brink 2020” en neemt nu het voortouw in de cursusorganisatie.
Dik Steen Redeker
Via de Jeu de Boule vereniging is Dik in 2013 benaderd om zich verkiesbaar te
stellen. Dik heeft altijd een bouwtechnische functie bekleed hetgeen met de
zoektocht naar een nieuwe locatie een zegen was voor “de Brink”.
Dik bekleedt zijn functie van penningmeester met een groot verantwoordelijkheids-gevoel. In het jaar van de verhuizing heeft het een enorme inzet gevraagd om op verantwoorde wijze alle wensen te realiseren met minimale middelen. Hij heeft niet alleen de financiën beheerd, maar zich er samen met Kees van Middelkoop ook voor ingezet om sponsorgelden en kortingen binnen te halen
Het bestuur van kreativiteitscentrum “de Brink”.
Ans Welling (stagiaire)
Sinds de verhuizing naar de Havenstraat heeft Ans tijdelijk als gastvrouw voor de koffie en thee gezorgd tijdens cursussen. Zij heeft al ervaring opgedaan in een bestuursfunctie bij de reddingsbrigade en is toe aan een nieuwe uitdaging. Zij loopt sedert maart 2016 stage bij het Bestuur om zich te oriënteren op het op termijn aanvaarden van een bestuursfunctie en neemt deel aan bestuursvergaderingen. Springt, waar nodig, met veel enthousiasme bij, om hand- en spandiensten te verrichten.
Gesponsord door:
[klik hier]
[klik hier]
Ook sponsor worden ?
klik hier