Dieke Buitink
Docent:
Dit seizoen gaan KC de Brink weer samenwerken met de bibliotheek. Op de
voorleesmiddagen zal de Brink aansluiten met een creatieve activiteit die past bij het boek
dat is voorgelezen
Boek & Kunst
Cursussen kinderen
Wanneer:
Voor wie:
Hoe vaak:
woensdagmiddag 14.30 - 16.00 uur
kinderen groep 5 t/m 8
2 lessen
Begindatum:
woensdagmiddag   8 september en 22 december (Nijkerk)
woensdagmiddag 15 september en 15 december (Nijkerkerveen)


Voor meer informatie, klik hier: