Creatieve Carrousel  C02
Cursus nr. C02 Start:
woensdagmiddag 26 september 2018
26 sept., 17 okt., 7 en 28 nov., 19 dec. 2018
23 jan., 13 febr., 6 en 27 mrt., 17 apr. 2019

Adres:
Postcode:
Plaats:
Email:
Ik ga akkoord met bovenstaande en de Voorwaarden
Havenstraat 7c
3861 VS Nijkerk
Incassant ID:
NL83 ZZZ 4009 4149 0000
Reden betaling:
cursusgeld
Naam:
Door verzending van dit formulier geeft u zich op voor deze cursus en geeft u tevens toestemming aan Kreativiteitscentrum "de Brink" om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
IBAN:
Kreativiteitscentrum "de Brink"
Opgave cursus en eenmalige machtiging SEPA
Voor elke cursus is een aparte opgave en machtiging nodig !
Geb datum:
Naam:
Cursist:
Rekeninghouder:
Telnr.:
Creatieve Carrousel  C02  € 70,00
(10-cijferig)
Cursussen kinderen