Cursus nr. C03 Start:
woensdagmiddag 10 oktober 2018
10, 31 okt.. 14, 21 nov., 12 dec. 2018
16 jan., 6 febr., 13 mrt., 3, 24 apr. 2019

Adres:
Postcode:
Plaats:
Email:
Ik ga akkoord met bovenstaande en de Voorwaarden
Havenstraat 7c
3861 VS Nijkerk
Incassant ID:
NL83 ZZZ 4009 4149 0000
Reden betaling:
cursusgeld
Naam:
Door verzending van dit formulier geeft u zich op voor deze cursus en geeft u tevens toestemming aan Kreativiteitscentrum "de Brink" om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
IBAN:
Kreativiteitscentrum "de Brink"
Opgave cursus en eenmalige machtiging SEPA
Voor elke cursus is een aparte opgave en machtiging nodig !
Geb datum:
Naam:
Cursist:
Rekeninghouder:
Telnr.:
Boetseren met kinderen  C03  € 70,00
( incl. klei, glazuur en ovenkosten )
(10-cijferig)
Boetseren met kinderen
Cursussen kinderen