Cursussen volwassenen
Adres:
Postcode:
Plaats:
Email:
Schilderen en Tekenen  € 145,00
Ik ga akkoord met bovenstaande en de Voorwaarden
Havenstraat 7c
3861 VS Nijkerk
Incassant ID:
NL83 ZZZ 4009 4149 0000
Reden betaling:
cursusgeld
Naam:
Door verzending van dit formulier geeft u zich op voor deze cursus en geeft u tevens toestemming aan Kreativiteitscentrum "de Brink" om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
IBAN:
Kreativiteitscentrum "de Brink"
Opgave cursus en eenmalige machtiging SEPA
Voor elke cursus is een aparte opgave en machtiging nodig !
Geb datum:
Naam:
Cursist:
Rekeninghouder:
Telnr.:
(10-cijferig)

Schilderen en Tekenen
woensdag 26 januari 2022
2, 9, 16 en 23 febr. 9, 16, 23 en 30 mrt., 6, 13, 20 apr. 2022

Begindatum: