Adres:
Postcode:
Plaats:
Email:
Keramiek / Boetseren  € 149,00
Ik ga akkoord met bovenstaande en de Voorwaarden
Havenstraat 7c
3861 VS Nijkerk
Incassant ID:
NL83 ZZZ 4009 4149 0000
Reden betaling:
cursusgeld
Naam:
Door verzending van dit formulier geeft u zich op voor deze cursus en geeft u tevens toestemming aan Kreativiteitscentrum "de Brink" om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
IBAN:
Kreativiteitscentrum "de Brink"
Opgave cursus en eenmalige machtiging SEPA
Voor elke cursus is een aparte opgave en machtiging nodig !
Geb datum:
Naam:
Cursist:
Rekeninghouder:
Telnr.:
Cursussen volwassenen
(10-cijferig)

Keramiek / Boetseren
vrijdagochtend 24 september 2021
1, 8, 15, 29 okt., 5, 12, 19, 26 nov., 3, 10, 17 dec. 2021
Begindatum:
= Vol