Wij zijn een gezellige beeldhouwgroep van 4 vrouwen en 4 mannen, die op
donderdagmorgen samen beeldhouwen. We werken zelfstandig, geven elkaar advies
over ontwerp en uitvoering en helpen elkaar zo nodig een handje.
Samen exposeren is ook een van onze activiteiten, in 2018 hebben we samen
geëxposeerd in de Kunstkelder Putten en ook in de toekomst willen we weer samen
exposeren.
Bij voldoende interesse, kunnen we ook samen exposities bezoeken of stenen kopen
Beeldhouwen
Open Ateliers
Contactpersoon:
Wanneer:
Kosten:
Kees van de Reep
 
lidmaatschap € 165,00

Begindatum:
8 september 2022

iedere donderdag: 9.15 - 11.45 uur