Phieneke van de Castel
Contactpersoon:
Op deze ochtenden stimuleren we elkaar om creatief bezig te zijn en leren van elkaar.
Ieder werkt met eigen materiaal en op eigen niveau.
We werken met een deskundige die een onderwerp aangeeft waarmee je aan de slag kunt: zelf materiaal zoeken en een werkplan maken.
Zij helpt als dat nodig is bij de uitvoering van je ontwerp.
Aan het eind van de ochtend mag je je eigen werkstuk toelichten:
- wat was je doel
- hoe ben je te werk gegaan
- wat vind je van het resultaat.

Bloemschikken
Open Ateliers
Wanneer:
Kosten:
 
lidmaatschap € 43,00
Begindatum:
7 oktober 2022

iedere 1e vrijdag van de maand: 13.30 - 16.00 uur
Extra kosten:
Per persoon € 20,00 per seizoen voor extra deskundige begeleiding.
De gebruikte bloemen zijn voor eigen rekening.