Wij zijn een groepje hobbyisten, die al korte of lange tijd (basis)cursussen gevolgd
hebben en zo ervaring hebben in het werken met klei en glazuur. Op dinsdagmorgen, van
september t/m juni komen we naar kreativiteitscentrum “de Brink” om onze eigen
creativiteit te uiten, en kennis te delen, waarbij ieder zijn eigen inspiratie en techniek kan
volgen, we van elkaar kunnen leren en elkaar helpen, of advies kunnen geven, met vaak
mooie verrassende resultaten. Zijn we een keertje verhinderd, geen probleem, het is
ontspanning, we werken in ons eigen tempo.
Naast boetseren is er ook de mogelijkheid van potten en of schalen (te leren) draaien op
de elektrische schijf. Zo is er veel mogelijk.
Gezellig samen creatief bezig zijn met klei en glazuur staat voorop.
Indien dit je aanspreekt, en je wilt je bij ons aansluiten……er zijn nog een paar plaatsen
beschikbaar.
Wij zien de aanmelding voor het open atelier op dinsdagmorgen graag tot ons komen.
Boetseren / Pottenbakken (ochtend)
Open Ateliers
Contactpersoon:
Wanneer:
Kosten:
Jos van de Blankevoort
 
lidmaatschap € 165,00
Begindatum:
6 september 2022

iedere dinsdag: 09.30 - 12.00 uur