Adres:
Postcode:
Plaats:
Email:
Glas in Lood  OA05  € 165,00
Ik ga akkoord met bovenstaande en de Voorwaarden
Havenstraat 7c
3861 VS Nijkerk
Incassant ID:
NL83 ZZZ 4009 4149 0000
Reden betaling:
cursusgeld
Naam:
Door verzending van dit formulier geeft u zich op voor deze cursus en geeft u tevens toestemming aan Kreativiteitscentrum "de Brink" om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
IBAN:
Kreativiteitscentrum "de Brink"
Opgave cursus en eenmalige machtiging SEPA
Voor elke cursus is een aparte opgave en machtiging nodig !
Geb datum:
Naam:
Cursist:
Rekeninghouder:
Telnr.:
Glas in Lood  OA05  € 156,75  (leden)
Glas in Lood  OA05  € 148,50  (66+)
Glas in Lood  OA05 - Plus
14 september 2020
Cursus nr. OA05 - Plus Start:
Open Ateliers
(10-cijferig)