Adres:
Postcode:
Plaats:
Email:
Bloemschikken  OA06  € 43,00
Ik ga akkoord met bovenstaande en de Voorwaarden
Havenstraat 7c
3861 VS Nijkerk
Incassant ID:
NL83 ZZZ 4009 4149 0000
Reden betaling:
cursusgeld
Naam:
Door verzending van dit formulier geeft u zich op voor deze cursus en geeft u tevens toestemming aan Kreativiteitscentrum "de Brink" om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
IBAN:
Kreativiteitscentrum "de Brink"
Opgave cursus en eenmalige machtiging SEPA
Voor elke cursus is een aparte opgave en machtiging nodig !
Geb datum:
Naam:
Cursist:
Rekeninghouder:
Telnr.:
Bloemschikken  OA06  € 40,85  (leden)
Bloemschikken  OA06  € 38,70  (66+)
2 oktober 2020
Cursus nr. OA06 - Plus Start:
Bloemschikken  OA06 - Plus
Open Ateliers
(10-cijferig)

Helaas zijn wij nu vol en hanteren we een wachtlijst.