Secretariaat
Telefoonnummer
Email
Website
Bank
C
Cursusadres 
Dagelijks Bestuur
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
: Kees van de Reep (waarnemend)
: Dik Steen Redeker
: Gesina Noordewier
Toegankelijkheid
Bij de ingang van het gebouw is een traplift aanwezig. Mensen die moeilijk ter
been zijn, maar niet aan een rolstoel gebonden zijn, kunnen hiervan gebruik
maken. De docenten of contactpersonen kennen de bediening hiervan.
Vakanties
"De Brink" is gesloten tijdens de schoolvakanties.

: 033  2450542
: info@debrink.org
: www.debrink.org
: ABNAMRO: NL71 ABNA 0477 7378 62
  ING: NL11 INGB 0005 4647 05
: KC "de Brink", Havenstraat 7c, 3861 VS Nijkerk
Herfstvakantie: 20-10-2018 t/m 28-10-2018
Kerstvakantie: 22-12-2018 t/m 06-01-2019
Voorjaarsvakantie: 23-02-2019 t/m 03-03-2019
Meivakantie: 27-04-2019 t/m 05-05-2019
Zomervakantie: 20-07-2019 t/m 01-09-2019
Voor nadere informatie over het bestuur,
Kreativiteitscentrum "de Brink", Nijkerk.
Alg. Bestuursleden / Taakverdeling
Cursus-administratie
Cursus-organisatie
2e Penningmeester
Project "2020"
Website / Flyer
Adspirant bestuurslid
Stage
: Ellen Hietbrink
: Ineke Bijvank
: Kees van Middelkoop
: Kees van de Reep
: Marianne Nijzink
: Ineke Bijvank
: Ans Welling
Gastvrouwen
: Ingrid van Elderen
  Wytske van der Male
  Femmie Steen Redeker
  Femke de Jong
Gesponsord door:

[klik hier]
[klik hier]
Ook sponsor worden ?