: 033  2450542
: info@debrink.org
: www.debrink.org
: ABNAMRO: NL71 ABNA 0477 7378 62
  ING: NL11 INGB 0005 4647 05
: KC "de Brink", Havenstraat 7c, 3861 VS Nijkerk
Kreativiteitscentrum "de Brink", Nijkerk.
[klik op logo]
[klik op logo]
Gesponsord door:
: Kees van de Reep
: Gesina Noordewier
: Dik Steen Redeker
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Dagelijks Bestuur *
Secretariaat
Telefoonnummer
Email
Website
Bank
C
Cursusadres 
Toegankelijkheid
Bij de ingang van het gebouw is een traplift aanwezig. Mensen die moeilijk ter
been zijn, maar niet aan een rolstoel gebonden zijn, kunnen hiervan gebruik
maken. De docenten of contactpersonen kennen de bediening hiervan.
Vakanties midden Nederland
Voor nadere informatie over het bestuur,
Algemeen Bestuur *
Cursusadministratie
Cursusorganisatie
Project "2020"
Organisatie exposities
: Ellen Hietbrink
: Dieke Buitink
: Kees van de Reep
: Gesina Noordewier

Supportgroep
Cursusorganisatie
Website / Flyer
Hand- en spandiensten
: Ineke Bijvank
: Marianne Nijzink
: Kees van Middelkoop
Ook sponsor worden ?


Gastvrouwen
: Femke de Jong
: Wietske van der Male
"De brink" is gesloten tijdens de schoolvakanties.
* Onder voorbehoud van goedkeuring door de ledenraad.