KC “de Brink" volgt de richtlijnen van het RIVM.
*
Zin in een nieuwe cursus?
Snel inschrijven want vol=vol.


*
[klik op logo]
[klik op logo]
Gesponsord door:
Op 29 augustus vond de Open Dag plaats. Dit keer helaas zonder de
Open Ateliers.  Dat was omdat we niet zoveel mensen kwijt konden in de
1,5 meter samenleving van nu, was jammer. Niettemin is het een
succesvolle dag geweest. De bezoekers kwamen mooi verdeeld over de
hele periode dat we open waren. Het was gezellig, er waren mooie
opstellingen van hetgeen toekomstige cursisten  konden verwachten en de
koffie, koek en snoep hadden een hoge omloop snelheid. We waren de
drop vergeten, maar dat hebben we gelukkig kunnen herstellen. Er zijn
maar liefst 30 nieuwe inschrijvingen bij gekomen. Vele cursussen zijn
inmiddels vol. Dat kunt u op deze website ook zien.

Kortom een zeer geslaagde dag.
Een succesvolle Open Dag.
Privacy beleid  ( AVG ) van
KC "de Brink".

Ook sponsor worden ?

Een vereniging kan niet
bestaan zonder leden.

Bent u al lid?

Wij hebben uw steun hard
nodig!
Vanwege Corona hebben we een groot aantal maatregelen genomen. Om te
beginnen krijgen cursisten, die vanwege de stop een aantal lessen moesten
missen, deze terug in de vorm van vouchers op naam. Ze kunnen deze aan het
begin van de nieuwe cursus inwisselen.

Voor het nieuwe seizoen hebben we een Coronaprotocol opgesteld, dat iedere
cursist bij inschrijving ontvangt. Dat gaat onder meer over de 1,5 meter afstand,
goed ontsmetten van handen en gebruikte materialen en zoveel mogelijk de
ramen open zetten. Die 1,5 meter betekent wel dat we minder mensen kwijt
kunnen. Voor nieuwe cursussen geldt daardoor een maximum aantal van 8
personen, inclusief de docent. Voor de al langer lopende cursussen houdt het in,
dat bij meer personen dan dat aantal, er 2 lokalen gebruikt gaan worden.
Naast het aanbod van cursussen, workshops en open ateliers, doen we ook mee
aan activiteiten in het kader van het Verbindingsfestival, waaronder de
cultuurmakelaar in samenwerking met allerlei instanties een groot aantal
activiteiten schaart. Dan hebben we het over de Kunstweek, allerlei uitdagingen
voor kunstenaars op het Molenplein, een filmpje op Cultureluur  en nog meer.
Kortom: we hebben er weer zin in en zijn vol goede moed. We hopen natuurlijk
dat dat ook voor u geldt.
Tot ziens.

Namens het bestuur van Kreativiteitscenrum “de Brink” ,
Gesina Noordewier, secretaris.


De algemene leden-
vergadering vindt plaats in
het UVV gebouw op
woensdag 21 oktober a.s. 
om 20:00 uur. Het adres is
Frieswijkstraat 97, Nijkerk.