KC “de Brink" volgt de richtlijnen van het RIVM.
*
Zin in een nieuwe cursus?
Snel inschrijven want vol=vol.


*
[klik op logo]
[klik op logo]
Gesponsord door:
Sinds ongeveer half september zijn we weer gestart met de cursussen,
workshops en open ateliers. Ook na de persconferentie van afgelopen
dinsdag 13 oktober kunnen we door blijven gaan.
Daar ging wel de nodige voorbereiding aan vooraf. Zo kunnen er niet meer
dan 7 cursisten en 1 docent in 1 lokaal. Dat betekent dat sommige
cursussen en open ateliers verdeeld moeten worden over 2 lokalen. Dat is
minder gezellig. Maar daarnaast betekent het ook dat er minder cursussen
tegelijkertijd kunnen plaats vinden. De planning en de lokaalindeling vergde
dan ook de nodige hoofdbrekens. De lokalen zijn aangepast om te kunnen
voldoen aan de 1,5 meter afstand: minder tafels en precies genoeg stoelen
als er deelnemers aanwezig mogen zijn.   Ook is zoveel mogelijk materiaal
verwijderd en zijn de opstellingen zodanig ingericht dat er maximale
loopruimte mogelijk blijft. Ook is er in ieder lokaal een ventilator aangelegd.
Samen met een open te zetten raam moet dat zorgen voor voldoende
luchtverversing, die voldoet aan de gevraagde normen. Met de berekening
van de capaciteit hebben we een ruime marge aan gehouden.
Seizoen 2020-2021 is gestart.
Privacy beleid  ( AVG ) van
KC "de Brink".

Ook sponsor worden ?

Een vereniging kan niet
bestaan zonder leden.

Bent u al lid?

Wij hebben uw steun hard
nodig!
Na de persconferentie van Rutte is er nog een dringend advies over mondkapjes
aan de maatregelen toegevoegd. Mondkapjes draag je bij heen en weer lopen en
wanneer je binnen de 1,5 meter grens tussen de andere deelnemers aan je groep
komt. Als je zit kan het kapje af. Met dit alles hebben we als bestuur van “de Brink’
zoveel als mogelijk faciliteiten geschapen om te kunnen werken en daarbij te
voldoen aan de regels van de overheid.  Van deelnemers aan activiteiten wordt
ook eigen verantwoordelijkheid gevraagd om zich aan de regel te houden.
Na dit serieuze stukje over Corona hebben we ook fijn nieuws.
Er zijn momenteel 330 inschrijvingen.
Dat zijn er meer dan in de afgelopen jaren.  Daar zijn we heel blij mee. Er is erg veel belangstelling voor
keramiek. Maar liefst 8 groepen zijn van start gegaan, waarvan 4 open ateliers. Ook de andere vaste
cursussen mogen zich verheugen in een grote belangstelling, wat helaas resulteert in de nodige
wachtlijsten. Daarentegen valt de belangstelling voor een aantal workshops tegen. We hebben er
daarom een aantal moeten afzeggen.
Zoals u kunt lezen zitten we niet stil maar we hebben het er graag voor over en
we hopen dat we veel deelnemers aan activiteiten in “de Brink” een fijne tijd
hiermee bezorgen.

Namens het bestuur van Kreativiteitscenrum “de Brink” ,
Gesina Noordewier, secretaris.


Hebt u al uitzendingen van Cultureluur bekeken? Diverse deelnemers van “de Brink” hebben hierin hun
verhaal verteld en hun kunstwerken getoond. Leuk!
Een andere bijzondere activiteit is dat een aantal docenten namens “de Brink” workshops gaan geven
voor Accent. Als alles goed gaat worden dat in totaal 4 keer 6 workshops met elke ronde een andere
invulling. De leerlingen komen daarvoor naar “de Brink”. We zijn nieuwsgierig hoe deze samenwerking
gaat uitpakken.

We nemen afscheid van een bestuurslid. Kees van Middelkoop gaat stoppen, na maar liefst 14 jaar. We
gaan hem missen. Maar gelukkig blijft hij nog wel voor ons actief als ondersteuner.
Kees , bedankt voor al die jaren van grote inzet.
Kees van Middelkoop,
tijdens de open dag van 2020.