KC “de Brink" volgt de richtlijnen van het RIVM.
*
KC "de Brink" is gesloten.

Kijk hier regelmatig voor nadere info.


*
[klik op logo]
[klik op logo]
Gesponsord door:
Gaat ook nu gelden: “drie keer is scheepsrecht?” ‘ Laten we het hopen.
Vanaf de vorige sluiting tot 20 november 2020 waren we weer vol op aan
de slag gegaan. De twee gemiste lessen konden ingepast worden in de
eerste 2 weken van januari. Helaas: we rolden zo in de derde sluiting. In
eerste instantie tot 20 januari, maar dat is inmiddels weer verlengd tot 9
februari. Op het moment dat ik dit schrijf, lees ik nog steeds allerlei
verontrustende berichten over virus varianten,  besmettingscijfers die te
langzaam zakken en vertraging in levering van vaccins. Zucht!
Hartverwarmende hulp.
Privacy beleid  ( AVG ) van
KC "de Brink".

Ook sponsor worden ?

Een vereniging kan niet
bestaan zonder leden.

Bent u al lid?

Wij hebben uw steun hard
nodig!
Inmiddels hebben we al onze cursisten gemeld dat de lessen voor het eerste seizoen in
2021 starten op 10 februari en dat er afspraken gemaakt gaan worden over de gemiste
oorspronkelijke eerste cursusdata van januari en begin februari. Dat zou betekenen dat we
tot in mei doorgaan.  Dan blijven de 2 gemiste cursusdata vanwege de sluiting in 4
november nog over. Daar zoeken we nog een oplossing voor. Doen we dat in begin juni?
Organiseren we een zomercursus? Betalen we terug? We weten het nog niet, maar u
hoort er ongetwijfeld meer over.
Nu wat vrolijker nieuws. We hebben het jaar 2020 op financieel gebied ongeveer quitte
gespeeld.
DANKZIJ ONZE CURSISTEN!  De helft van hen heeft namelijk de voucher die recht gaf op
terugbetaling van de gemiste lessen, niet ingeleverd. Het bestuur van ’de Brink‘ is
opgelucht en dankt hen hartelijk. Daar komt bij dat er dit jaar meer cursisten ingeschreven
hebben dan voorgaande jaren. De twee gegevens samen zorgen ervoor dat we 2020
financieel gezien goed doorstaan hebben.
De inbraak hebben we inmiddels achter ons gelaten. De verzekering heeft uitbetaald,
waardoor we een deel van de gestolen spullen vergoed hebben gekregen. Dankzij een
oproep aan de Lions of zij kantoor attributen over hadden en konden missen hebben we
een aantal materialen als magneetborden en nietmachines e.d. gekregen. Verder heeft
gered gereedschap aangeboden een afspraak te maken om ons gestolen  gereedschap te
vervangen. Dat gaan we zeker doen. Dank, dank, dank.

En er is toch iets wat door gaat. Dat is een activiteit in het kader van de poëzieweek. Op
28 januari wordt er een expositie in de bibliotheek gehouden. Onze cursisten van de teken-
en schildergroep van Gonny Geurts hebben schilderijen gemaakt gebaseerd op een
gedicht van Bert Jurlings met de titel ‘Het sjema’. Ook is er een workshop, samen met
Bert Jurlings geweest o.l.v. Tera van Dijkhuizen. De resultaten daarvan worden
geëxposeerd. Maar de bibliotheek is gesloten, zult u denken. Inderdaad, maar de hal niet,
want daar kunnen mensen hun bestelde tasjes met geleende boeken afhalen. Dat wordt
dus vanaf 28 januari extra leuk
Namens het bestuur van Kreativiteitscentrum “de Brink”
Gesina Noordewier, secretaris


Gonny Geurts
Tera van Dijkhuizen