KC “de Brink" volgt de richtlijnen van het RIVM.
*
KC "de Brink" is gesloten van 16 dec tot
20 jan 2021


*
[klik op logo]
[klik op logo]
Gesponsord door:
Dit is een seizoen van vallen en opstaan. Er zijn vervelende dingen zoals
de gevolgen van de Corona en een inbraak. Maar er zijn ook leuke dingen,
zoals een succesvolle workshop bij Chill Out. Daar zijn een 14 tal kinderen
enthousiast in de weer geweest met graffiti.
Soms zit het mee en soms zit het tegen.
Privacy beleid  ( AVG ) van
KC "de Brink".

Ook sponsor worden ?

Een vereniging kan niet
bestaan zonder leden.

Bent u al lid?

Wij hebben uw steun hard
nodig!
Aan de hand van hun naam hebben ze onder leiding van Caspar van Adrichem een mooi
werkstuk mee kunnen nemen.  Ook leuk zijn de workshops die we gestart zijn bij de
praktijkschool Accent. De eerste groep is daar in de weer met leerbewerking. 
En eindelijk kon ook de jaarvergadering doorgaan, zij het onder strenge
Coronamaatregelen in een grote zaal van het UVV gebouw. Daar hebben we afscheid
genomen van Kees van Middelkoop als bestuurslid. Dat heeft hij gedurende 15 jaar op een
geweldige wijze gedaan, wat hem het erelidmaatschap opleverde. Een afscheidsborrel
houden we nog tegoed.

Weer tijdelijk stoppen.
“De Brink” is voortvarend gestart met het nieuwe seizoen en iedereen was lekker bezig,
tot………
we weer 14 dagen moesten sluiten vanaf woensdag 4 november. Zoals het er nu uitziet
kunnen we vanaf donderdag 19 november weer aan de slag. Wat betekent dat allemaal
voor de deelnemers aan cursussen, open ateliers en workshops? Momenteel zijn we druk
bezig nieuwe data voor de workshops te vinden en te kijken op welke wijze de lessen en
gemiste open atelier data in te halen zijn.  Dat gaat helaas niet allemaal lukken voor de
kerstperiode, dus zal het in een aantal gevallen ook moeten in het volgende seizoen.
Nadere informatie volgt nog. Wat ook niet door kan gaan zijn de activiteiten voor het
Verbindingsfestival en de Kunstweek. Ook deze zijn uitgesteld naar latere data en ook hier
wordt nog vol op aan gewerkt dit georganiseerd te krijgen. Dat geldt ook voor de workshop
van 14 november. Deze wordt verplaatst naar 12 december. De kindercursussen kunnen
gelukkig wel doorgaan.
Inbraak.
Er is ingebroken in “de Brink” en dat heeft nogal wat gevolgen. Omdat o.a. de computer met alle
toebehoren is meegenomen kunnen  we ons financiële - en administratieprogramma niet gebruiken. 
Daardoor kunnen we de incasso’s niet innen. Daar waren we net mee bezig, maar voor het overgrote
deel  kunnen die pas later in het jaar geïnd worden. Ook kunnen we inschrijvingen niet verwerken.
Normaal kunnen voorinschrijvingen plaats vinden tot 1 december. We verruimen de voorrangsregels
voor “zittende” cursisten bij inschrijving voor een opvolgende cursus voor één keer naar 15 december,
in de verwachting dat we begin december de administratie weer op orde hebben.

Kortom: er is veel aan de hand, maar we werken er hard aan alles weer op de rails te krijgen.
En dat komt zeker goed!

Namens het bestuur van Kreativiteitscentrum “de Brink”
Gesina Noordewier, secretaris


Komen de kerstbomen nog af ?
De Kindercursus