Kreativiteitscentrum “de Brink” bestaat 50 jaar. Dat gaan we vieren, maar
eerst een stukje geschiedenis.
[klik op logo]
[klik op logo]
Gesponsord door:
50 jaar !!!
Een vereniging kan niet
bestaan zonder leden.

Bent u al lid?

Wij hebben uw steun hard
nodig!
Het eerste cursusboekje verscheen in 1977 en daar is de geschiedenis goed aan af te lezen: het
aanbod bestond uit batikken, spinnen, weven en antieke poppen maken, maar ook uit tekenen,
schilderen, pottenbakken en fotografie. Het boekje uit 1987  vermeldt al 34 cursussen, waarvan
breien, haken, kinderkleding maken een groot aandeel vormen. Maar ook tapdansen en een officiële
opleiding kreativiteit en handvaardigheid. Dat waren 50 lessen gedurende 2 jaar, afgesloten met een
diploma, waarmee je les kon geven bij welzijnsverenigingen. Deze opleiding is tot 1993 gebleven. In
die jaren 90 deden ook kookcursussen zijn intrede. Dat waren er 8 in 1994. In het jaar 2000 werden
er 45 cursussen aangeboden en 4 open ateliers. Lezingen stonden inmiddels ook op het
programma, compleet met mogelijkheden tot groepsexcursies. De handwerkachtige cursussen
verdwenen steeds meer naar de achtergrond en de creatieve cursussen en workshops kwamen
veruit in de meerderheid. Hoe 2021 eruit ziet kunt u zelf zien op deze website.
De aantallen cursisten, gedurende de 50 jaren fluctueren nogal. Begon mevrouw De Wolff met
enkele cursisten, dat groeide uit  tot 344 in 1982, 579 in 1996, 598 in 2010 en nu zijn het er 440.

De voorbereidingen voor de viering van het 50 jarig bestaan zijn in volle gang. De feestelijkheden
bestaan uit een expositie en meerdere workshops in het stoomgemaal. Dat is in de maanden april,
mei en juni. Ook gaan een aantal “Brinkers “er op zaterdagen werken. Binnenkort komt er op deze
website een apart hoofdstukje over het 50 jarig bestaan met daarin informatie over het hoe en wat.

Namens het bestuur van kreativiteitscentrum  “de Brink.”
Gesina Noordewier, secretaris.


KC "de Brink" 50 jarig
jubileum 2022.

Dat gaan we vieren met
verschillende activiteiten in
april, mei en juni 2022.
Een expositie en
verrassende workshops.
Klik hier.
50 jaar KC "de Brink"
Mevrouw Willemijn de Wolff startte in
november 1970 een kinderclubje in het
handenarbeidlokaal van de Albert
Schweitzerschool in Nijkerk. De moeders, die
de kinderen brachten en haalden  wilden ook
wel zo iets doen. Mevr. De Wolff hoorde dat
“Huize de Brink” al acht jaar leeg stond en
mocht dat, na enig aandringen, huren van  de
gemeente. Dat leidde in februari 1972 tot de
oprichting van de afdeling van de vereniging
van handenarbeid.  Om subsidie te kunnen
krijgen was het nodig een zelfstandige
vereniging of stichting te worden. Dat werd
notarieel vastgelegd onder de naam
Kreativiteitscentrum “de Brink” op 5 mei
1972. “Huize de Brink” bleef tot in 2015 ons 
onderkomen. Daarna moesten we helaas
verhuizen, omdat de gemeente het pand
verkocht.
Willemijn de Wolff
Opening in 2015
Verhuizing
*
Leuke feestelijke
workshops in het
Stoomgemaal
Arkemheen.
Schrijf je in !!
*