*
De cursussen voor het
nieuwe seizoen
2021-2022
staan nu online.
Kijk snel en schrijf in !!
*
[klik op logo]
[klik op logo]
Gesponsord door:
Over een kleine zes weken is het alweer kerstmis. De tijd gaat snel, zeker als
je met allerlei leuke dingen bezig bent.
Want dat zijn we bij Kreativiteitscentrum de Brink. De cursussen, Open
Ateliers en workshops draaien weer vol op. Dat kan ook niet anders met 320
inschrijvingen. Dat er veel inschrijvingen zijn kunt u ook zien aan onze website,
waar bij vele cursussen vermeld staat dat zij vol zijn. U kunt zich opnieuw
inschrijven voor de activiteiten die starten in januari.
Wat gaan we allemaal doen de komende tijd ?

Naast de bovengenoemde activiteiten zijn er ook veel andere zaken gaande.
In september deden we succesvol mee aan het Verbindingsfestival.
Halverwege het seizoen 2021
Ook sponsor worden ?

Een vereniging kan niet
bestaan zonder leden.

Bent u al lid?

Wij hebben uw steun hard
nodig!
Tijdens dat festival worden er activiteiten georganiseerd die diverse
disciplines, als muziek, beeldende kunst en literatuur met elkaar verbinden.
Kreativiteitscentrum de Brink deed er aan mee met een expositie van maar
liefst 34 kunstwerken in etalages, verspreid over de hele binnenstad,
5 kunstwerken in monumenten tijdens open monumentendag en
30 kunstwerken in Museum Nijkerk. Daar hebben ze 14 dagen staan
schitteren.  De samenwerking met Museum Nijkerk is zo goed bevallen, dat
we deze graag willen voortzetten, wanneer de gelegenheid zich voor doet.

Onlangs hebben we onze jaarvergadering gehouden. Tijdens die vergadering 
nam Kees van de Reep, na 6 jaar, afscheid als voorzitter en bestuurslid.
Bedankt Kees!
Om niet in mineur te eindigen: 2022 wordt feestelijk, want……… we bestaan
op 5 mei 2022 vijftig jaar. Dat gaan we zeker vieren. U hoort nog van ons.

Namens het bestuur van Kreativiteitscentrum “de Brink”,

Gesina Noordewier, secretaris.


KC "de Brink" 50 jarig
jubileum 2022.

Dat gaan we vieren met
verschillende activiteiten in
april, mei en juni 2022.
Een expositie en
verrassende workshops.
Geïnteresseerd ?
Houd onze website en
facebook in de gaten.
50 jaar KC "de Brink"
In zijn plaats is Dieke Buitink als voorzitter benoemd.
Galiena Borecki is als algemeen bestuurslid benoemd. Daar zijn we heel blij
mee, want we kunnen zeker bestuursleden gebruiken: er zijn nog altijd 2
vacatures.
In de vergadering is ook onze financiële situatie besproken. We hebben het
jaar 2020 afgesloten met een verlies van bijna € 4000,- , geheel  te wijten aan
de gevolgen van Corona. Gelukkig hebben we voldoende reserves om dit op te
vangen. Deze zijn ook voldoende om de Coronakosten van dit jaar op te
vangen. Deze worden hoger, omdat een deel van de kosten van 2020 naar dit
jaar doorschuiven en we daar bovenop een half seizoen stilgelegen hebben.
Dat was niet het geval met bijv. de huur.

We moeten het er toch weer over hebben. Corona blijft ons parten spelen. Zo
moeten we vanaf 6 november iedereen controleren op de QR code. Mensen
die niet ingeënt zijn en zich niet willen laten testen, kunnen geen toegang
krijgen tot ons gebouw. Een aantal docenten en cursisten hebben vervolgens
besloten te stoppen. Spijtig! We hopen dat we ze in 2022 weer kunnen
begroeten.