[klik op logo]
Aanmelden:
Inschrijving vindt plaats in volgorde van binnenkomst.
Een cursus gaat door als er voldoende deelnemers zijn. Kort voor de aanvang van de cursus
wordt deze bevestigd, dan wel afgemeld indien de cursus niet doorgaat.
Als u zich afmeldt binnen twee weken voor de aanvangsdatum, bent u het volledige cursusgeld
verschuldigd.

Maatregelen tegen Corona:
Wij houden ons aan de voorwaarden van de overheid. KC "de brink" heeft een Corona-protocol.
Iedere aanwezige in het gebouw dient zich hieraan te houden.

Ledenkorting:
Leden van KC “de Brink” krijgen 5% korting op de cursusprijs.
Bent u lid en 66+ dan krijgt u 10% korting op de prijs van de cursus of Open Atelier.
Jongeren onder de 19 jaar krijgen ook 10% korting.
Kindercursussen en Workshops hebben een speciale prijs en hierop is geen leeftijd en/of
ledenkorting van toepassing.

Betaling:
Dit geschiedt d.m.v. automatische incasso.

U kunt zich per cursus aanmelden via de website. Dit is voor u en voor ons de meest eenvoudige
manier.

Indien u niet gebruik kunt maken van de website, kunt u inschrijven via een “papieren
inschrijfformulier”. Het is belangrijk dat u dit formulier duidelijk en volledig invult, 1 formulier per
cursus. Het papieren inschrijfformulier dient ondertekend te worden.

Alleen als een cursus doorgaat, wordt het verschuldigde bedrag van uw rekening afgeschreven.
De korting wordt automatisch door ons verwerkt indien u hiervoor in aanmerking komt.
Indien u het niet eens bent met de afschrijving kunt u het bedrag altijd storneren.
Extra kosten dient u contant aan de docent te betalen.

Koffie / thee:
Koffie en thee zijn bij de prijs van Cursussen, Workshops en Open Ateliers inbegrepen.

Parkeren:
Op het parkeerterrein, achter het gebouw, alleen in de vakken parkeren. Mocht er geen plaats zijn,
parkeer uw auto dan dusdanig dat de buurtbewoners hier geen overlast van ondervinden.
Op de parkeerplaats van sporthal Watergoor vindt u altijd een plekje.
Fietsen niet in de steeg plaatsen, maar voor het gebouw bij de fietsenrekken.

Aansprakelijkheid:
Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing aan personen en/of
eigendommen, door welke oorzaak dan ook, tijdens de van haar uitgaande activiteiten of in de
door haar gehuurde ruimten. Deelname aan de activiteiten geschiedt voor eigen risico.

Voorrang:
Een deelnemer aan een lopende cursus heeft voorrang bij inschrijving op dezelfde cursus in het
eerstvolgende seizoen, mits hij of zij zich inschrijft voor 1 augustus dan wel 1 december.

PR:
Tijdens cursussen, workshops, open dagen en exposities kunnen er foto’s worden gemaakt voor
PR doeleinden. Indien u hiertegen bezwaar heeft, dient u dit per e-mail (info@debrink.org) of per
brief bij het bestuur aan te geven.

Privacy beleid (AVG):
Met ingang van 25 mei 2018 is iedere vereniging verplicht een Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) inzichtelijk te hebben voor haar relaties.
Onze AVG kunt u hier vinden:
[klik op logo]
Gesponsord door:
Algemene cursusvoorwaarden.