Aanmelden:
Inschrijving vindt plaats in volgorde van binnenkomst.
Een cursus gaat door als er voldoende deelnemers zijn. Kort voor de aanvang van de cursus wordt deze bevestigd, dan wel afgemeld indien de cursus niet doorgaat.
Als u zich afmeldt binnen twee weken voor de aanvangsdatum, bent u het volledige cursusgeld verschuldigd.

Korting:
66-plussers krijgen 10 % korting, dit geldt ook voor jongeren onder de 19 jaar die aan een cursus deelnemen. Leden van “De Brink” betalen de ledenprijs. Kindercursussen en workshops hebben een speciale prijs, dit geldt ook voor de knipkaarten t.b.v. de cursus beeldhouwen in steen die 30 lessen per jaar omvat, hierop is dus geen leeftijd / leden korting.

Betaling:
Dit geschiedt d.m.v. automatische incasso.

U kunt zich per cursus aanmelden via de website. Omdat wij bij cursussen voor volwassenen en bij open ateliers korting geven voor leden, 66-plussers en jongeren onder de 19 jaar, is het belangrijk dat u dit op het inschrijfformulier goed aangeeft, anders loopt u de korting mis .Met deze aanmelding geeft u, door op akkoord te drukken toestemming tot automatische afschrijving van het cursusbedrag. 

In het cursusseizoen 2017/2018 is een experiment gestart voor de cursus beeldhouwen in steen. Dit is een doorlopende cursus van 30 lessen per jaar. U schrijft zich hiervoor éénmalig in en geeft aan of u een knipkaart voor 5 lessen (€ 90,00) of voor 10 lessen (€ 180,00) incl. koffie wilt aanschaffen. Dit bedrag wordt de eerste keer automatisch van uw bankrekening geschreven en u ontvangt de kaart van de docent, bij aanvang van de cursus. De docent is verantwoordelijk voor het afstrepen van de kaart. Zodra de kaart vol is, kunt u via de docent een nieuwe kaart aanschaffen, tegen contante betaling.

Indien u zich niet inschrijft via de website, kunt u gebruik maken van een “papieren inschrijfformulier”.
Het is belangrijk dat u dit formulier duidelijk en volledig invult, 1 formulier per cursus. Het papieren inschrijfformulier dient ondertekend te worden.

Alleen als een cursus doorgaat, wordt het verschuldigde bedrag van uw rekening afgeschreven. Er zal alleen een bedrag worden afgeschreven waarvoor u toestemming heeft gegeven. Indien u het niet eens bent met de afschrijving kunt u het bedrag altijd storneren. Extra kosten dient u contant aan de docent te betalen.

Koffie / thee:
Koffie en thee wordt door de gastvrouwen rondgebracht. U koopt hiervoor een kaart bij de docent of contactpersoon van het Open Atelier.
De kaarten voor 6 / 10 consumpties zijn € 6,00 / € 10,00.
Volgt u een workshop, dan zit de koffie of thee bij de prijs inbegrepen.

Parkeren:
Op het parkeerterrein, achter het gebouw,  alleen in de vakken parkeren. Mocht er geen plaats zijn, parkeer uw auto dan dusdanig dat de buurtbewoners hier geen overlast van ondervinden. Op de parkeerplaats van sporthal Watergoor vindt u altijd een plekje.
Fietsen niet in de steeg plaatsen, maar voor het gebouw bij de fietsenrekken.

Aansprakelijkheid:
Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing aan personen en/of eigendommen, door welke oorzaak dan ook, tijdens de van haar uitgaande activiteiten of in de door haar gehuurde ruimten. Deelname aan de activiteiten geschiedt voor eigen risico.

Voorrang:
Een deelnemer aan een lopende cursus heeft voorrang bij inschrijving op dezelfde cursus in het eerstvolgende seizoen, mits hij of zij zich inschrijft voor 1 augustus dan wel 1 december.

PR:
Tijdens cursussen, workshops, open dagen en exposities kunnen er foto’s worden gemaakt voor PR doeleinden. Indien u hiertegen bezwaar heeft, dient u dit per e-mail (info@debrink.org) of per brief bij het bestuur aan te geven.

Privacy beleid (AVG):
Met ingang van 25 mei 2018 is iedere vereniging verplicht een algemene verordening gegevensbescherming (AVG) inzichtelijk te hebben voor haar relaties.
Onze AVG kunt u hier vinden:
Algemene cursusvoorwaarden.
Gesponsord door:

[klik hier]
[klik hier]
Ook sponsor worden ?