Cursussen volwassenen

Bloemschikken
Adres:
Postcode:
Plaats:
Email:
Ik ga akkoord met bovenstaande en de Voorwaarden
Incassant ID:
Reden betaling:
NL83 ZZZ 4009 4149 0000
cursusgeld
Naam:
Door verzending van dit formulier geeft u zich op voor deze cursus en geeft u
tevens toestemming aan Kreativiteitscentrum "de Brink" om een eenmalige
incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af
te schrijven overeenkomstig de opdracht van
IBAN:
Kreativiteitscentrum "de Brink"
Havenstraat 7c
3861 VS Nijkerk
Opgave cursus en eenmalige machtiging SEPA
Voor elke cursus is een aparte opgave en machtiging nodig !
Geb datum:
Naam:
Cursist:
Rekeninghouder:
Telnr.:
(10-cijferig)
Bloemschikken   € 73,00