Persoonsgegevens die worden bewaard en verwerkt
Kreativiteitscentrum "de Brink"  bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens. We leggen deze gegevens
vast omdat u gebruik maakt van de diensten van Kreativiteitscentrum "de Brink", en/of omdat u deze zelf
bij het invullen van een inschrijfformulier voor een cursus of lidmaatschap op de website aan
Kreativiteitscentrum "de Brink" hebt verstrekt. Kreativiteitscentrum "de Brink" kan de volgende
persoonsgegevens bewaren en verwerken:
Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw bankrekeningnummer
Uw geboortedatum
Activiteiten
w.o. cursussen, open ateliers en workshops waaraan u deelneemt of hebt deelgenomen.

Waarom Kreativiteitscentrum "de Brink" uw gegevens nodig heeft
Kreativiteitscentrum “de Brink ” verwerkt uw persoonsgegevens om haar activiteiten  als vereniging en als
creativiteitscentrum (o.a. het geven van cursussen en workshops) te kunnen uitvoeren en om contact met u
op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u te kunnen benaderen in relatie tot de activiteiten van
KC “de Brink”.
Dit kan zowel schriftelijk (e-mail en/of per post) als per telefoon. Bij voorkeur per email.

Hoe lang Kreativiteitscentrum "de Brink" uw gegevens bewaart
Kreativiteitscentrum "de Brink" bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens van onze leden en cursisten worden niet
langer dan 3 jaar bewaard na uw laatste cursus activiteit waaraan u heeft deelgenomen en/of uw opzegging
van het lidmaatschap.

Delen met anderen
Kreativiteitscentrum "de Brink" verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering
van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot
inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@debrink.org. Kreativiteietscentrum "de Brink" zal zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Kreativiteitscentrum "de Brink" neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u
meer informatie wenst over de beveiliging van door Kreativiteitscentrum "de Brink" verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact op met Kreativiteitscentrum "de Brink" via info@debrink.org.
[klik op logo]
[klik op logo]
Gesponsord door:
Versie 9 juli 2018
Privacyverklaring   (AVG)