Onze vereniging, Kreativiteitscentrum “de Brink” is opgericht op 5 mei 1972. De Vereniging heeft ten
doel beeldende vorming in de meest uitgebreide zin te bevorderen en dit doel te bereiken zonder
winstoogmerk. Alle activiteiten kennen een laagdrempelig karakter en zijn toegankelijk voor mensen
met een grote en een kleine beurs, voor validen- en mindervaliden.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 5 leden. Er is 1 vacature en 1 plaats wordt ingenomen door
iemand die tijdens een proefperiode overweegt tot het bestuur toe te treden. Het bestuur wordt
ondersteund door een supportgroep die voor het bestuur een aantal taken verricht.
Wie zijn wij ?
Het bestuur van kreativiteitscentrum “de Brink”:
- Kan op verzoek ook een workshop organiseren voor een bijzondere gelegenheid met familie 
  of vrienden;
- Wil graag voor uw bedrijf een workshop, in het kader van teambuilding of een gezellig 
  samenzijn, verzorgen;
- Kan bij voldoende animo een extra cursus / workshop in het programma opnemen;
- Nodigt u uit op de open dag zaterdag 24 augustus 2019 van 10.00 - 15.00 uur;
- Is altijd op zoek naar gastvrouwen / gastheren;
- Bedankt alle sponsoren.
Ellen Hietbrink
Ellen heeft haar hart en ziel verloren aan “de Brink”. Zij trad toe tot het bestuur in 1998 en heeft
gelukkig een heel goed geheugen. Zij is dan ook de vraagbaak voor iedereen. Het komende
cursusjaar zal zij zich voornamelijk bezighouden met de cursusadministratie en alles wat daarbij
komt kijken. Daarnaast gaat Ellen, die voor haar pensioen leraar PO (primair onderwijs) was, een
aantal keramiekcursussen verzorgen.

Kees van Middelkoop
Kees heeft veel connecties bij de plaatselijke middenstand- en politiek, hij was zelf immers jaren
winkelier in het Nijkerkse. Dat komt soms heel goed van pas als er iets geregeld moet worden voor
“de Brink”. Sinds 2005 heeft Kees het penningmeesterschap op zich genomen, een zeer
verantwoordelijke functie, die hij ieder jaar weer tot volle tevredenheid van de kascommissie heeft
uitgevoerd. In maart 2015 heeft Kees een stapje teruggedaan, hij is nu 2e penningmeester en
manusje van alles.

Gesina Noordewier
Gesina volgt al een aantal jaren cursussen keramiek-boetseren bij “de Brink”.  In maart 2015 gaf zij
aan wel tot het bestuur toe te willen treden omdat zij afscheid ging nemen van haar functie als
beleidsmedewerker bij de Wageningen University. Gesina heeft in 2015 meegewerkt aan het project
“de Brink 2020”. Met ingang van het cursusjaar 2016/2017 heeft zij de functie van secretaris op zich
genomen.

Kees van de Reep
Kees is sedert 2014 lid van het Open Atelier beeldhouwen en maakt daar prachtige werkstukken. Hij
noemt zichzelf autodidact. Met ingang van september 2016 is hij student aan de Academie Arendonk
in Belgie. Kees is in 2015 gekozen als bestuurslid. Hij zit altijd boordevol nieuwe ideeën, en heeft het
project “de Brink 2020” van de grond gekregen. Het doel van dit project is: een cursusprogramma
bewerkstelligen waardoor wij voor een breder publiek interessant zijn zodat wij ook in 2020 nog
bestaansrecht hebben. Kees neemt namens “de Brink” vaak deel aan vergaderingen die gericht zijn
op samenwerkingsverbanden.

Dik Steen Redeker
Via de Jeu de Boule vereniging is Dik in 2013 benaderd om zich verkiesbaar te
stellen. Dik heeft altijd een bouwtechnische functie bekleed hetgeen met de
zoektocht naar een nieuwe locatie een zegen was voor “de Brink”.
Dik bekleedt zijn functie van penningmeester met een groot verantwoordelijkheids-gevoel. In het jaar
van de verhuizing heeft het een enorme inzet gevraagd om op verantwoorde wijze alle wensen te
realiseren met minimale middelen. Hij heeft niet alleen de financiën beheerd, maar zich er samen
met Kees van Middelkoop ook voor ingezet om sponsorgelden en kortingen binnen te halen

Joke Jansen
Joke heeft jarenlang in het onderwijs gewerkt, eerst als basisschooldocente, later in het
volwassenonderwijs. Als taalmaatje heeft zij daar nog steeds bemoeienis mee. Enkele jaren geleden
is zij bij “de Brink” begonnen met een cursus glas in lood. Dat vindt ze zo leuk dat de cursus diverse
vervolgen heeft gekregen. Begin 2019 heeft het bestuur Joke gevraagd of zij wellicht een vacature
binnen het bestuur zou willen vervullen. Haar reactie was positief en op dit moment loopt zij mee als
aspirant bestuurslid om te kijken of er een bij haar passende bestuursfunctie aanwezig is.
Gesponsord door:

Daarnaast is er een wisselend aantal gastvrouwen en een aantal leden die hand- en spandiensten
verrichten.
Al deze werkzaamheden worden gedaan op vrijwillige basis, zonder dat daar een
vrijwilligersvergoeding tegenover staat.

De cursussen worden gegeven door gekwalificeerde docenten, die daarvoor een geldelijke
vergoeding ontvangen.

Gemiddeld worden er 50 cursussen/workshops per jaar gegeven, het gemiddelde aantal cursisten
bedraagt ongeveer 350 per jaar. Daarnaast hebben wij ongeveer 10 Open Ateliers waaraan in totaal
gemiddeld 75 personen deelnemen.
Wij stimuleren kunst en cultuur voor kinderen, jongvolwassenen en volwassenen.
Bestuur
Supportgroep
Jammer Jammer dat Kees v.d. Reep niet op de foto staat. Benieuwd hoe hij eruit ziet?
Kees is ook docent beeldhouwen…..dus druk even op de knop docenten
Ook sponsor worden ?

[klik op logo]
[klik op logo]
[klik op logo]