Onze vereniging, Kreativiteitscentrum “de Brink” is opgericht op 5 mei 1972. De Vereniging heeft ten doel beeldende vorming in de meest uitgebreide zin te bevorderen en dit doel te bereiken zonder winstoogmerk. Alle activiteiten kennen een laagdrempelig karakter en zijn toegankelijk voor mensen met een grote en een kleine beurs, voor validen- en mindervaliden.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 7 leden, daarnaast is er een stagiëre die het bestuur ondersteunt. Er is een wisselend aantal gastvrouwen en een aantal leden die hand- en spandiensten verrichten.
Al deze werkzaamheden worden gedaan op vrijwillige basis, zonder dat daar een vrijwilligersvergoeding tegenover staat.

De cursussen worden gegeven door gekwalificeerde docenten, die daarvoor een geldelijke vergoeding ontvangen.

Gemiddeld worden er 50 cursussen/workshops per jaar gegeven, het gemiddelde aantal cursisten bedraagt ongeveer 350 per jaar. Daarnaast hebben wij ongeveer 10 Open Ateliers waaraan in totaal gemiddeld 75 personen deelnemen.
Wij stimuleren kunst en cultuur voor kinderen, jongvolwassenen en volwassenen.
Wie zijn wij ?
Het bestuur van kreativiteitscentrum “de Brink”:
- Kan op verzoek ook een workshop organiseren voor een bijzondere gelegenheid met familie 
  of vrienden;
- Wil graag voor uw bedrijf een workshop, in het kader van teambuilding of een gezellig 
  samenzijn, verzorgen;
- Kan bij voldoende animo een extra cursus / workshop in het programma opnemen;
- Nodigt u uit op de open dag zaterdag 25 augustus 2018 van 10.00 - 15.00 uur;
- Is altijd op zoek naar gastvrouwen / gastheren;
- Bedankt alle sponsoren.
Ellen Hietbrink
Ellen heeft haar hart en ziel verloren aan “de Brink”. Zij trad toe tot het bestuur in 1998 en heeft gelukkig een heel goed geheugen. Zij is dan ook de vraagbaak voor iedereen. Het komende cursusjaar zal zij zich voornamelijk bezighouden met de cursusadministratie en alles wat daarbij komt kijken. Daarnaast gaat Ellen, die voor haar pensioen leraar PO (primair onderwijs) was, een aantal keramiekcursussen verzorgen.

Kees van Middelkoop
Kees heeft veel connecties bij de plaatselijke middenstand- en politiek, hij was zelf immers jaren winkelier in het Nijkerkse. Dat komt soms heel goed van pas als er iets geregeld moet worden voor “de Brink”. Sinds 2005 heeft Kees het penningmeesterschap op zich genomen, een zeer verantwoordelijke functie, die hij ieder jaar weer tot volle tevredenheid van de kascommissie heeft uitgevoerd. In maart 2015 heeft Kees een stapje teruggedaan, hij is nu 2e penningmeester en manusje van alles.

Marianne Nijzink
Marianne is het grootste deel van haar werkzame leven werkzaam geweest als projectmedewerker bij een psychiatrisch ziekenhuis, zowel op de financiële administratie als bij de ondersteuning van het management. Zij houdt er dan ook van de puntjes op de i te zetten. Zij heeft van 2008 tot 2016 met veel plezier het secretariaat van “de Brink” gevoerd. Zij houdt zich nu  voornamelijk bezig met het verzorgen van de flyer met cursusinformatie en het aanleveren van informatie voor de website.

Gesina Noordewier
Gesina volgt al een aantal jaren cursussen keramiek-boetseren bij “de Brink”.  In maart 2015 gaf zij aan wel tot het bestuur toe te willen treden omdat zij afscheid ging nemen van haar functie als beleidsmedewerker bij de Wageningen University. Gesina heeft in 2015 meegewerkt aan het project “de Brink 2020”. Met ingang van het cursusjaar 2016/2017 heeft zij de functie van secretaris op zich genomen.

Kees van de Reep
Kees is sedert 2014 lid van het Open atelier beeldhouwen en maakt daar prachtige werkstukken. Hij noemt zichzelf autodidact. Kees is in 2015 gekozen als bestuurslid. Met ingang van september 2016 is hij student aan de Academie Arendonk in Belgie. Hij zit altijd boordevol nieuwe ideeën, en heeft het project “de Brink 2020” van de grond gekregen. Het doel van dit project is: een cursusprogramma bewerkstelligen waardoor wij voor een breder publiek interessant zijn zodat wij ook in 2020 nog bestaansrecht hebben. Kees neemt namens “de Brink” vaak deel aan vergaderingen die gericht zijn op samenwerkingsverbanden. Sinds april 2018 is Kees tevens waarnemend voorzitter.

Dik Steen Redeker
Via de Jeu de Boule vereniging is Dik in 2013 benaderd om zich verkiesbaar te
stellen. Dik heeft altijd een bouwtechnische functie bekleed hetgeen met de
zoektocht naar een nieuwe locatie een zegen was voor “de Brink”.
Dik bekleedt zijn functie van penningmeester met een groot verantwoordelijkheids-gevoel. In het jaar van de verhuizing heeft het een enorme inzet gevraagd om op verantwoorde wijze alle wensen te realiseren met minimale middelen. Hij heeft niet alleen de financiën beheerd, maar zich er samen met Kees van Middelkoop ook voor ingezet om sponsorgelden en kortingen binnen te halen

Ineke Bijvank   (adspirant bestuurslid)
Ineke is bijzonder creatief en als zij een techniek ziet die haar boeit denkt zij: “Dat zou ik ook wel onder de knie willen krijgen”.
Zij is dan ook heel bekend met “de Brink” omdat zij veel cursussen heeft gevolgd: acryl schilderen, aquarelleren, keramiek en glas in lood en het resultaat mag er zijn.
Begin 2018 heeft het bestuur Ineke gevraagd of zij wellicht een vacature binnen het bestuur zou willen vervullen.
Haar reactie was positief met de kanttekening dat zij geen enkele bestuurservaring heeft en niet weet wat er allemaal bij komt kijken.
Het komende jaar zal Ineke als adspirant bestuurslid meelopen en kan zij zich oriënteren welk onderdeel het best bij haar past. Zij heeft een begin gemaakt met het ondersteunen van de cursusorganisatie.
Wij hopen van harte dat Ineke zich tijdens de Algemene Leden Vergadering van 2019 verkiesbaar zal stellen.

Ans Welling   (stagiaire)
Sinds de verhuizing naar de Havenstraat heeft Ans tijdelijk als gastvrouw voor de koffie en thee gezorgd tijdens cursussen. Zij heeft al ervaring opgedaan in een bestuursfunctie bij de reddingsbrigade en is toe aan een nieuwe uitdaging. Zij loopt sedert maart 2016 stage bij het Bestuur om zich te oriënteren op het op termijn aanvaarden van een bestuursfunctie en neemt deel aan bestuursvergaderingen. Springt, waar nodig, met veel enthousiasme bij, om hand- en spandiensten te verrichten.
Gesponsord door:

[klik hier]
[klik hier]
Ook sponsor worden ?