[klik op logo]
Seizoen 2023 nadert het einde. Wat gaat dat snel. Kom je net lekker op stoom
met boetseren, schilderen, beeldhouwen of één van die andere leuke 
activiteiten, blijkt dat de lessen alweer bijna afgelopen zijn. Geen nood, want je
kunt in januari weer gewoon verder, mits je je ingeschreven hebt natuurlijk.

Voor degenen die in 2024 voor het eerst meedoen: welkom! Fijn dat er elk jaar
weer zoveel nieuwe mensen inschrijven en ook dat er zoveel mensen zijn die
jaren achtereen enthousiast bezig zijn bij KC de Brink. Begin november 2023
mochten we tot onze vreugde onze 400ste inschrijving verwelkomen. Het gaat
dus heel goed met Kreativiteitscentrum “de Brink”. Daar zorgen we met zijn
allen voor.
Lekker lang creatief bezig.
Gesponsord door:
Een vereniging kan niet
bestaan zonder leden.

Bent u al lid?

Wij hebben uw steun hard
nodig!
Dat geeft het bestuur de nodige energie verder te gaan en naast de normale bedrijfsvoering nieuwe
activiteiten te organiseren. Zo gaan we in april een verkoopexpositie opzetten. Onze parkeerplaats
verandert op 20 april 2024 in een markt. We hebben inmiddels 10 kramen van 4 meter gehuurd en
iedereen die wil, kan meedoen. Elke cursusgroep of elk open atelier kan daar een gedeelte van de
kramen huren en zijn of haar werkstukken verkopen.

Dat we als Kreativiteitscentrum “de Brink” trouwe  aanhangers hebben, is wel duidelijk doordat
zoveel mensen jaren achtereen inschrijven op cursussen of open ateliers.
Maar het blijkt niet alleen daaruit. Als vereniging hebben we leden. Deze leden kiezen het bestuur en
hebben zeggenschap over het beleid van KC de Brink. Daarnaast krijgen leden 5% korting op de
cursusprijs. Een lidmaatschap is dus snel terug verdiend.


Check aub ook uw
ongewenste mail voor
berichten van KC de Brink.
*
4 workshops
Grootouder-Kleinkind 
in kerstvakantie !
*
Veel mensen blijven via het lidmaatschap ons jarenlang steunen. Onlangs hebben we uitgezocht wie
onze oudste leden waren. Het oudste lid steunt ons al sinds 1977 en het één na oudste lid sinds
1979; het op twee na oudste sinds 1980. Ze zijn dus respectievelijk 46, 44  en 43 jaar lid. Ze hebben
de beginjaren van KC De Brink dus meegemaakt. Hoe bijzonder!

Wij zien het nieuwe cursusseizoen met vertrouwen tegemoet en zien u graag (weer) in januari 2024.

Namens het bestuur van Kreativiteitscentrum “de Brink”,

Gesina Noordewier, secretaris.
In de kerstvakantie 4 extra
workshops, leuk voor bijv.  
Grootouder-Kleinkind
op 3 en 4 januari.